تبلیغات
» » طرز تهیه هره

طرز تهیه هره

هره این غذا، نوعی غذای ساده در استان چهارمحال بختیاری است گندم کوبیده شده را همراه سبزی ترش مزه‌ای به نام کارده پس از یک شب خیس خوردن در آب می‌پزند و غذای آب دار ترش مزه‌ای حاصل می‌شود