تبلیغات
» » معنای کلمه اوزی در رسوم بختیاری

معنای کلمه اوزی در رسوم بختیاری

بین بختیاری‌ها رسم بود هرگاه جوانی می‌خواست ازدواج کند، اقوام و آشنایان برای تأمین بخشی از هزینهٔ مراسم ازدواج، به او کمک می‌کردند این کمک را که معمولاً اجناس هم بود، اوزی می‌گفتند
 
علت گرفتن اوزی

جوانانی که قصد ازدواج داشتند به خانهٔ اقوام و خویشاوندان رفته و آنها کمکهای خود را در قالب کمکهای اجناس، مانند گوسفند، قند، چای و روغن به او می‌دادند به معنی یاری رساننده به کار رفته است که معمولاً برای برگزاری عروسی و پذیرایی از مهمانان به مصرف می‌ رسید و مقداری از بار سنگین هزینه‌های عروسی را از دوش خانوادهٔ داماد برمی‌داشت


شکل دیگر واژه


یکی از انواع همیاری، عُوضی است وقتی جوانی قصد ازدواج داشته وی توان پرداخت هزینهٔ ازدواج را نداشته باشد از همیاری عوضی استفاده می‌کند در بعضی از کتب عوضی

را (اوزی) نوشته‌اند اما به دلیل این که اوزی یک دادوستد متقابل است یقین بیشتری می‌رود که از کلمهٔ عَوَضی گرفته شده باشد


اوزی در جامعهٔ امروز


همگام با تغییردر جامعه، بختیاریها نیز مانند بقیهٔ اقوام در زمان برگراری مراسم عروسی هدیه یا کادو خود را به عروس و داماد می‌دهند