تبلیغات

بى‌بى‌ باف نمود

در ميان صنايع دستى عشاير بختيارى قالى‌بافى از اهميت زيادى برخوردار است برخى از زنان بختيارى نوعى قالى به نام بى‌بى‌ باف نمود مى‌بافند که از کيفيت بالايى برخوردار است طرح و چشم‌انداز آن به لچک و ترنج معروف است هم اکنون نوعى قاليچه با کرک‌هاى بلند و پرزدار از نوع پست به نام خرسک بافته مى‌شود که به دليل نا مرغوب بودن، خريدار و بازار مهمى ندارد و عمدتاً مصرف درون خانوارى دارد اکثر قالى‌ هايى که به نام بختيارى معروف شده‌اند ، در منطقهٔ چهارمحال و بختیاری بافته مى‌شود مهمترين کانون‌ هاى بافت قالى شهر کرد، چالشتر، شوراب، روستاهاى فارسان، باباحيدر، چلگرد و فرخ شهر است که طرح‌ها و نقوش قالى‌هاى توليد شدهٔ آن‌ ها به ويژه در بخش اردل با رنگ طبيعى پشم (خودرنگ) بافته مى‌شود و به علت دقت و اصالت رنگ قابل توجه است قالى‌هايى نيز توسط عشاير يلمه که به عرب معروفند و در بروجن ساکن‌اند بافته مى‌شود در قالى‌هاى يلمه‌اى حدود ۹ رنگ به کار مى‌رود که از رنگ‌هاى آبى، سرمه‌اى، لاکى، سبز، نخودى، بنفش، نيم رنگ کم‌رنگ‌تر از لاکى ، سفيد و سياه تشکيل شده‌اند  قاليچه‌ هاى عشاير يلمه صادراتى است و عمدتاً از استان خارج و راهى کشورهاى ديگر مى‌‌گردد