تبلیغات
» » روستایی شیرین‌ آب

روستایی شیرین‌ آب

شیرین‌ آب ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

جمعیت
این روستا در دهستان هلایجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۸۱ نفر ۱۵خانوار بوده‌ است