تبلیغات
» » روستایی کل‌کل

روستایی کل‌کل

کل‌کل ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

جمعیت
این روستا در دهستان پیان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۳ نفر ۱۶خانوار بوده‌است