تبلیغات
» » زندگی نامه بی‌بی مریم بختیاری

زندگی نامه بی‌بی مریم بختیاری

بی‌بی مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی خواهر علیقلی خان سردار اسعد و مادر علیمردان خان بختیاری محمدعلی‌خان و مصطفی‌قلی‌خان فرزند فتح‌الله‌خان بود

 

زندگی


او از زنان تحصیل کرده و روشنفکر عصر خود بود و به طرفداری از حقوق زنان و آزادیخواهانِ جنبشِ مشروطه برخاست وی به دلیل زندگی ایلیاتی در فنون تیراندازی و سوارکاری ماهر بود و چون همسر و جانشینِ خان بود عده‌ای سوار در اختیار داشت و در مواقع ضروری به یاری مشروطه خواهان می‌ پرداخت

 

نقش بی‌بی‌مریم در فتح تهران


بی‌ بی‌ مریم یکی از مشوقین اصلی سردار اسعد بختیاری برای فتح تهران محسوب می‌شد وی طی نام ها و تلگراف های مختلف بین سران ایل و سخنرانی های مهیج و گیرا افراد ایل را جهت مبارزه با استبداد صغیر استبداد محمدعلی شاهی آماده می‌کرد و همواره به عنوان یکی از شخصیت‌ های ضداستعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بوده‌است بی‌بی‌مریم بختیاری قبل از فتح تهران مخفیانه با عده‌ای سوار وارد تهران شده و در خانه پدری حسین ثقفی منزل کرد به مجرد حمله سردار اسعد به تهران پشت بام خانه را که مشرف به میدان بهارستان بود سنگربندی نمود و با عده‌ای سوار بختیاری از پشت سر با قزاق‌ها مشغول جنگ شد او شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید نقش او در فتح تهران میزان محبوبیتش را در ایل افزایش داد و طرفداران بسیاری یافت به طوری که به لقب سرداری مفتخر شد

 

حمایت از آزادی خواهان مشروطه


منزل او مأمن و پناهگاه بسیاری از آزادیخواهان عصر مشروطه بود به طوری که هنگام فتح اصفهان توسط روس‌ ها در جنگ جهانی اول فن کاردف شارژ دافر سابق آلمان به خانه سردار مریم بختیاری پناه برد و مدت سه ماه و نیم در پناه او بود تا اینکه پس از شکست بختیاری‌ ها از روس‌ ها و کشته شدن ۵۸ نفر راهی کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت به پاس حمایت‌ های سرسختانه بی‌بی‌مریم از ویلهلم دوم امپراتور آلمان کمان تمثال میناکاری و الماس نشان و همچنین صلیب آهنین خود را که مهمترین نشان دولت آلمان بود برای او فرستاد و وی تنها زنی بود که در دنیا توانست به دریافت این نشان نائل آید جریان مبارزات سردار مریم بختیاری با انگلیس‌ها در طی قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۱۲۹۹ همچنان ادامه یافت به طوری که دکتر محمد مصدق حاکم فارس در زمان کودتای ۱۲۹۹ پس از مخالفت و عزل از اصفهان راهی بختیاری شد و مدتها مهمان بی بی مریم بود


درگذشت

 

سرانجام سردار مریم بختیاری سه سال پس از تیر باران فرزندش برومندش علیمردان خان بختیاری به دستور رضاشاه، و در حالیکه از این مصیبت بسیار غمگین و رنجور شده بود، در سال ۱۳۱۶ هـ.ش در اصفهان زندگی را بدرود گفت و در قبرستان تاریخی تخت پولاد تکیه میرفندرسکی به خاک سپرده شد