تبلیغات
» » بازی هُوپَ هُوپَک بختیاری

بازی هُوپَ هُوپَک بختیاری

بازیکنان گرد مى‌نشینند و همزمان دهان‌ هاى خود را پر از باد مى‌کنند و مى‌گویند هوپ و نفس خود را نگه مى‌دارند کسى حق ندارد بخندد یا حرکتى بکند آن‌گاه سردسته حرکتى را شروع مى‌کند و بازیکنان بى‌آنکه بخندند یا حرکتى بکنند باید از سر دسته تقلید کنند و اگر کسى بخندد یا حرف بزند او را به وسط دایره مى‌آورند و باید چشم بگذارد و سایرین دست‌ها را بالاى سر او بگیرند سپس از او مى‌پرسند: تپ تپو دست کى بالا دست اگر کسى که چشم گذاشته درست حدس زد او را آزاد مى‌کنند و اگر اشتباه گفت شروع مى‌کنند به اذیت کردن او و همان شعر را خواندن آن‌قدر این کار ادامه پیدا مى‌کند تا بازیکن درست حدس بزند آن‌گاه بازى از اول آغاز مى‌شود