تبلیغات
» » روش یا شیوه درست کردن مشک آب و دوغ و ماست توسط عشایر بختیاری

روش یا شیوه درست کردن مشک آب و دوغ و ماست توسط عشایر بختیاری

مشک آب را غالبا از پوست بز یا گوسفند تهیه می کنند پس از کندن پوست بز یا گوسفند (البته با دقت زیاد که سوراخ در آن ایجاد نشود) آن را نمک سود کرده خشک می کنند معمولا مشک را در منطقه گرمسیر درست می کنند بنابراین اگر در سرحد یا بین راه نیز گوسفند یا بزی کشته شود پوست آن را تا گرمسیر نمک سود و خشک می کنند پوست را در آب می خیسانند تا نرم شود سپس از سه پایه چوبی بنام چاتما آویزان و موهای آن را می تراشند وبا محلول خاص می زدایند سپس در یک دیگ بزرگ مقداری کثیریاخیموک می ریزند و در آب می جوشانند و آن را سرد می کنند پوست را چندین بار در این محلول ساعتها می خیسانند تا بخوبی ورز بیاید یک آدم باسلیقه و با تجربه با سوزن درشت (سوزن لحاف دوزی یاجوالی) و نخی که از موی بز یا پشم گوسفند آماده شده با دقت محل دستها و پاهای پوست همچنین ته آن را با دقت می دوزد سپس محلول خیموک یاکثیر را بمدت حداقل یک هفته داخل آن نگه می دارند وقتی خالی شد بمدت یک شبانه روز از خاک تفتیده اجاق داخل پوست می ریزند و با آب می خیسانند پس از این مرحله محلول را خالی کرده و با دقت مشک را می شویند در این مرحله کمی زاج اندازه یک انجیر را در آب انداخته و داخل مشک می ریزند و سه روز نگه می دارند پس از این مرحله مشک را شسته و برای مصرف آماده می کنند  هر مشک بطور متوسط 5 سال دوام دارد مشک آب در اندازه های کوچک برای چوپانانی که در مناطق کم آب چوپانی می کنند نیز تهیه می شود که از پوست کهره و بزغاله تهیه می شود لازم به یادآوری است مشک برای نگهداری دوغ و ماست، برای زدن دوغ و نگهداری روغن نیز با کمی تفاوت از پوست بز و گوسفندان تهیه می شود