تبلیغات
» » منطقه گردشگری دلی آبغار

منطقه گردشگری دلی آبغار

منطقه دلی آبغار در ۲۰ کیلومتری پیان و در ۳۶ کیلومتری شهرستان ایذه قرار دارد و از توابع دهستان پیان می باشد بعد از عبور از پیان نرسیده به روستای تاکوتر سمت چپ بسمت شمی به روستای کل چنار می رسیم جاده این منطقه بعد کل چنار شنی می باشد