تبلیغات
» » منطقه توریستی و گردشگری گلزار

منطقه توریستی و گردشگری گلزار

منطقه توریستی و گردشگری گلزار در بیست کیلومتری پیان قراردارد ، این منطقه دارای پوشش گیاهی و جنگل بلوط می باشد و با توجه به احداث کمپ گردشگری در فصل بهار میزبان مسافران نوروزی است