تبلیغات
» » کوه جنگلی دوتو

کوه جنگلی دوتو

کوه جنگلی دوتو در دهستان هپرو در ۵۸ کیلومتری جنوب شرقی ایذه واقع شده است ارتفاع کوه دوتو  حدود ۳۱۷۰ متر است این کوه از جنوب به کوه کله متصل است و از شمال به کوه لیراب می‌پیوندد دامنه‌های شرقی کوه دوتو  به دره رودخانه سیراب و دامنه‌های غربی آن به دره رودخانه صیدون متصل میشود در دامنه غربی کوه دوتو  دریاچه کوچکی در میان دو کوه کله و دو تو قرار دارد و آب از زمین و اطراف آن می جوشد دامنه‌های این کوه از جنگل پوشیده شده و جز کوهستان مونگشت  از کوهستان بزرگ زاگرس به شمار می‌رود