روستای جنگه

جنگه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان است این روستا در دهستان سوسن شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۵۲ نفر ۱۲۴خانوار بوده است

روستای قلعه سرد

در ادامه بلندای رشته کوه های زاگرس در غرب شهر دهدز از توابع شهرستان ایذه در خوزستان روستایی به نام قلعه سرد بالا روزگار کهن خود را پشت سر می گذارد منطقه قلعه سرد مجموعه ای از چند آبادی است که

روستای پیان

پیان ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است این روستا در دهستان پیان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲٬۳۷۲ نفر ۴۵۸خانوار بوده‌است

روستایی شیرین‌ آب

شیرین‌ آب ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است جمعیت این روستا در دهستان هلایجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۸۱ نفر

روستایی کل‌کل

کل‌کل ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است جمعیت این روستا در دهستان پیان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۳ نفر ۱۶خانوار

روستای علی‌آباد

علی‌آباد ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است جمعیت این روستا در دهستان حومه‌شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۷۶ نفر