تبلیغات

روستا راسفند

راسفند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستا تلخاب برهروا

تلخاب برهروا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است این روستا در دهستان سوسن غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار

روستا تلخاب مشقلی

تلخاب مشقلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستا تنباکوکار آبراهیم

تنباکوکار ابراهیم، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستا بیدزرد

بیدزرد (ایذه) ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستا جه جه

جه‌جه (ایذه) ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستا پرسوراخ

این روستا در دهستان هلایجان قرار دارد  

روستای جنگه

جنگه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان است

روستای قلعه سرد

در ادامه بلندای رشته کوه های زاگرس در غرب شهر دهدز از توابع شهرستان ایذه در خوزستان روستایی به نام قلعه سرد بالا روزگار کهن خود را پشت سر می گذارد منطقه قلعه سرد مجموعه ای از چند آبادی است

روستای پیان

پیان ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است