تبلیغات

معنای کلمه اوزی در رسوم بختیاری

بین بختیاری‌ها رسم بود هرگاه جوانی می‌خواست ازدواج کند، اقوام و آشنایان برای تأمین بخشی از هزینهٔ مراسم ازدواج، به او کمک می‌کردند این کمک را که معمولاً اجناس هم بود، اوزی می‌گفتند

واژگان و اصطلاحات زبان بختیاری و لری

گوشه ای از فرهنگ لغات بختیاری لری از حرف الف تا م الف اوسَه: در فارسی هسک گویند، وسیله باد دادن خرمن برای جدا کردن گندم از کاه

عروسی بختیاری

انتخاب همسر در گذشته پدر تصمیم گیرنده بود و با توجه به ارتباطهای فامیلی و شناخت اهالی، دختری را را برای پسرش انتخاب می‌کرد به علت مزایای ازدواج فامیلی، تمایل کمی برای وصلت با غریبه وجود داشت و

لر کوچک

لُر کُوچَک نامی است تاریخی برای منطقه‌ای که امروزه لرستان و ایلام نام دارد طوایف لر کوچک قبایلی بودند از کردان آسیای صغیر و لران ایرانی که در حدود بین عراق عجم و عراق عرب ییلاق و قشلاق

لر بزرگ

لر بزرگ نامی است تاریخی برای مردم بختیاری بویراحمدی‌ها و ممسنی‌ها لرستان به معنی سکونتگاه مردم لر نام منطقه‌ای است در جنوب غربی ایران که از غرب به مناطقی از عراق، از شمال به نهاوند و

عزاداری ایل بختیاری‌

مراسم عزاداری در بین بختیاری‌ها به شکل خاصی برگزار می‌شود که نحوهٔ انجام آن در نقاط مختلف تفاوتهایی نیز با هم دارند در بختیاری‌ ها هرگاه کسی از دنیا می‌رود مثل اینکه همهٔ طایفه

طوایف بختیاری

طوایف بختیاری کنفدراسیونی از طایفه‌های ایل بختیاری که یکی از قدیمی‌ترین ایلات فلات ایران می‌باشند و در بخش‌های جنوب‌غربی، غرب و تا حدودی، جنوب ایران، زندگی می‌کنند

پل تاریخی شالو

یکی از قدیمی ترین، بزرگ ترین و معروف ترین پل های بختیاری پل  شالو است چون این پل در قلمرو طایفه شالو واقع بوده است صدها سال است که به این نام شناخته می شود پل شالو و  گدار معروف  بلوطک