تبلیغات

علی حافظی | نوازنده نی

استاد دیپلم ادبیات و کارمند ارتش است که اکنون دوران بازنشستگی خود را سپری می کند استاد علی حافظی 25 شهریور 1334 در شهرستان مسجد سلیمان محله خواجه آباد بی بی یان متولد شد عمویی داشتم

شیر علی مردون علی‌ مردان‌ خان بختیاری

علی‌مردان‌ خان از رؤسای ایل چهارلنگ بختیاری در منطقه چنارود فریدن استان اصفهان ایران بود که با ارتش رضاشاه درگیری داشت علی مردان خان در سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۳ به مدت ۵ سال مبارزه مسلحانه داشت وی

حسین‌ قلی‌ خان ایلخانی

حسین‌ قلی‌ خان ایلخانی ۱۲۰۰–۱۲۶۱ خورشیدی از سران ایل بختیاری بود که به‌عنوان مقتدرترین ایلخان بختیاری شناخته می‌شود وی پدر علیقلی خان سردار اسعد و نجف‌قلی‌خان

بهمن علاءالدین | مسعود بختیاری | خواننده

 بهمن علاءالدین ناموَر به مسعود بختیاری ۲۰ مهر ۱۳۱۹ مسجد سلیمان  ۱۲ آبان ۱۳۸۵ خورشیدی کرج خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور مردم بختیاری بود  

علیقلی‌ خان سردار اسعد

علی‌قلی‌خان اسعد بختیاری زادهٔ ۱۲۳۶  درگذشتهٔ ۱ آبان ۱۲۹۶ معروف به سردار اسعد بختیاری از رؤسای ایل بختیاری و از سیاستمداران دوره قاجار بود که حیات سیاسی وی مقارن با به قدرت رسیدن چهار

زندگی نامه بی‌بی مریم بختیاری

بی‌بی مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی خواهر علیقلی خان سردار اسعد و مادر علیمردان خان بختیاری محمدعلی‌خان و مصطفی‌قلی‌خان فرزند فتح‌الله‌خان بود