تبلیغات

روستایی شیرین‌ آب

شیرین‌ آب ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستایی کل‌کل

کل‌کل ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است  

روستای علی‌ آباد

علی‌آباد ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

علیقلی‌ خان سردار اسعد

علی‌قلی‌خان اسعد بختیاری زادهٔ ۱۲۳۶  درگذشتهٔ ۱ آبان ۱۲۹۶ معروف به سردار اسعد بختیاری از رؤسای ایل بختیاری و از سیاستمداران دوره قاجار بود که حیات سیاسی وی مقارن با به قدرت رسیدن چهار

زندگی نامه بی‌بی مریم بختیاری

بی‌بی مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی خواهر علیقلی خان سردار اسعد و مادر علیمردان خان بختیاری محمدعلی‌خان و مصطفی‌قلی‌خان فرزند فتح‌الله‌خان بود  

تکیه میرفندرسکی

تکیهٔ میر فِندِرِسکی یا تکیهٔ بختیاری‌ها مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان ، تخت فولاد واقع شده

کوشک نورآباد

کوشک نورآباد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان ایذه، روستای نورآباد واقع شده

مقبره امام زاده شهپیر

سادات شهپیر در فاصله 20 کیلومتری جنوب دهدز در دو سوی رودخانه کارون و در جوار آرامگاه امامزاده شهپیر اقامت دارند جمعیت آنان نزدیک به 100 خانوار و در روستای حوض گل، پس قلعه، دهنو، لیرسیاه و گردلیدان

مقبره سید صالح

مقبره سید صالح مربوط به سده‌های متاخر دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان ایذه بخش مرکزی دهستان مرغاب

پل تاریخی شالو

یکی از قدیمی ترین، بزرگ ترین و معروف ترین پل های بختیاری پل  شالو است چون این پل در قلمرو طایفه شالو واقع بوده است صدها سال است که به این نام شناخته می شود پل شالو و  گدار معروف  بلوطک